Bóng xúc xắc tập bò

Bóng xúc xắc tập bò

Mã hàng: 0779

Giá bán: 59 000 đ

tìm điểm bán
  • Bóng được làm bằng nhựa mềm bên trong có xúc xắc an toàn cho bé. 
  • Sản phẩm được thiết kế mắt lưới nên bé đang tầm cầm sẽ dễ dàng để cầm lên. 
  • Khi bóng lăn sẽ có tiếng xúc xắc kêu nghe rất vui tai.
5 điểm / 1 bầu chọn
Chia sẻ