Xếp hình cứu hỏa 60 miếng

Xếp hình cứu hỏa 60 miếng

Mã hàng: 1649

Giá bán: 420 000 đ

tìm điểm bán

Thông tin sản phẩm

  •  Bộ xếp hình gồm: Sản phẩm gồm: 
  • 60 miếng ghép với các màu sắc khác nhau
  •  1 cổng chào có đèn nhạc được chạy bằng pin
  • 1 xe cứu hộ và 1 chú cứu hộ
  • 1 bộ dán sticker.

Trên vỏ hộp có hình ảnh của bộ ghép đã hoàn thành khi bé mới chơi bé có thể nhìn vào đó để ghép theo.  Đèn và âm thanh cứu hộ trên cổng chào sẽ phát ra khi bé ấn vào nút trên cao nhất
Bé lớn hơn tính sáng tạo cao hơn bé có thẻ ghép theo ý tưởng tượng của mình.

xep-hinh-bang-nhua-60-mieng

5 điểm / 1 bầu chọn
Chia sẻ