Bộ xếp hình bằng nhựa 60 miếng

Bộ xếp hình bằng nhựa 60 miếng

Mã hàng: 1613
tìm điểm bán

Bộ xếp hình bằng nhựa - 1613

  • Bộ xếp hình với 80 miếng ghép có rất nhiều hình số, kí tự khác nhau và các màu sắc khác nhau.
  • Bé có thể xếp theo trí tưởng tưởng hoặc xếp theo mô hình đã có hình ảnh sẵn trên sản phẩm. 
5 điểm / 1 bầu chọn
Google+ Chia sẻ